VSSO header

Oproep Donateurs

Het VSSO is het enige (amateur) symfonie orkest in de Vechtstreek en staat al sinds 1982 garant voor de klassieke muziekcultuur in de Vechtsreek.
Om onze jaarlijkse 2 tot 3 concerten te kunnen blijven geven zijn we volop in ontwikkeling en breiden we onze muzikale activiteiten uit met ensembles en bijzondere samenwerkingen.
Daarbij kunnen we echter niet zonder uw hulp ! Draag ons een warm hart toe en steun ons, wij kunnen wellicht ook wat voor u betekenen.
Elke gift is van harte welkom.
Ik steun het VSSO, dat kan door een machtiging. Ik doneer eenmalig / jaarlijks:
à € 25 en ontvang hiervoor 1 concertkaartje incl. cons. + nieuwsbrief
à € 50 en ontvang hiervoor 2 concertkaarten incl. cons. + nieuwsbrief
à € 100 en ontvang hiervoor 4 concertkaarten incl. cons. + nieuwsbrief .


à Ander bedrag, nl. € ………………………………………………………………
(uw keuze aankruisen)
Naam: …………………………………………………………………………………..


Adres:…………………………………………………………………………………...


Postcode + Woonplaats……………………………………………………………...


E-mail :………………………………………………………………………………...


Geeft toestemming om het totaal bedrag van € ……..………………………….


eenmalig / jaarlijks af te schrijven van IBAN rek. nr……………………………....


t.n.v …………………………………………………………………………


Handtekening…………………………………………………………………………